PYD File

? Cách mở file .PYD? Những phần mềm mở file .PYD và sửa file lỗi. Convert N/A PYD file sang định dạng khác.

.PYD File Extension

   
File name PYD File
File Type Python Dynamic Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .PYD là file gì?

PYD là Developer Files - Python Dynamic Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Python phần mở rộng có thể được nhập khẩu vào chương trình Python

What is a PYD file?

Python extension that can be imported into Python programs

Cách mở .PYD file

Để mở file .PYD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYD do người dùng đóng góp.

  • Python
  • Cakewalk Pyro
  • Cakewalk Pyro
  • Media Player Classic
  • LPile Plus

Chuyển đổi file .PYD

File .PYD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *