PYPROJ File

? Cách mở file .PYPROJ? Những phần mềm mở file .PYPROJ và sửa file lỗi. Convert XML PYPROJ file sang định dạng khác.

.PYPROJ File Extension

   
File name PYPROJ File
File Type Visual Studio Python Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PYPROJ là file gì?

PYPROJ là Developer Files - Visual Studio Python Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một PYPROJ là một dự án lập trình Python được tạo bằng Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm. Nó chứa tham chiếu đến file nguồn liên quan đến sử dụng bởi dự án, cùng với các thiết lập dự án, chẳng hạn như xây dựng thông tin và các thiết lập cho việc tích hợp với các hệ thống kiểm soát nguồn.

What is a PYPROJ file?

A PYPROJ file is a Python programming project created with Microsoft Visual Studio, a software development tool. It contains references to source files associated used by the project, along with project settings, such as build information and settings for integrating with source-control systems.

Cách mở .PYPROJ file

Để mở file .PYPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .PYPROJ

File .PYPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *