PYW File

? Cách mở file .PYW? Những phần mềm mở file .PYW và sửa file lỗi. Convert N/A PYW file sang định dạng khác.

.PYW File Extension

   
File name PYW File
File Type Python GUI Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .PYW là file gì?

PYW là Developer Files - Python GUI Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Python script mà hiển thị một giao diện người dùng đồ họa (GUI); có thể chứa mã Python chuẩn cũng như mã Python đồ họa; phải được chạy bằng pythonw thay vì python.

What is a PYW file?

Python script that displays a graphical user interface (GUI); may contain standard Python code as well as graphical Python code; must be run using pythonw instead of python.

Cách mở .PYW file

Để mở file .PYW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYW do người dùng đóng góp.

  • Python pywin32
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • Python
  • Python scipy
  • VPython
  • VPython

Chuyển đổi file .PYW

File .PYW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *