PYX File

? Cách mở file .PYX? Những phần mềm mở file .PYX và sửa file lỗi. Convert Text PYX file sang định dạng khác.

.PYX File Extension

   
File name PYX File
File Type Pyrex Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PYX là file gì?

PYX là Developer Files - Pyrex Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

mã tập tin mã nguồn viết bằng Pyrex, một Python giống như ngôn ngữ dùng để viết các module mở rộng Python với C-như cú pháp; có thể chứa tham chiếu đến các module C hiện có; biên dịch mã mà tăng thời gian thực hiện các chương trình Python.

What is a PYX file?

Source code file written in Pyrex, a Python-like language used for writing Python extension modules with C-like syntax; may contain references to existing C modules; compiles code that increases the execution time of Python programs.

Cách mở .PYX file

Để mở file .PYX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYX do người dùng đóng góp.

  • Cython
  • Pyrex
  • Pyrex
  • miControl - mPLC
  • miControl - mPLC 2.64dk

Chuyển đổi file .PYX

File .PYX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *