PYXEL File

? Cách mở file .PYXEL? Những phần mềm mở file .PYXEL và sửa file lỗi. Convert Zip PYXEL file sang định dạng khác.

.PYXEL File Extension

   
File name PYXEL File
File Type Pyxel Image Document
Nhà phát triển Daniel Kvarfordt
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PYXEL là file gì?

PYXEL là Raster Image Files - Pyxel Image Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Daniel Kvarfordt.

file ảnh được tạo ra và được sử dụng bởi Pyxel Edit, một ứng dụng vẽ điểm ảnh nghệ thuật mà có thể tạo ra hình ảnh và hình ảnh động; chứa một hình ảnh pixel với một hoặc nhiều lớp hình ảnh tạo thành gạch.

What is a PYXEL file?

Image file created and used by Pyxel Edit, a pixel art drawing application that can create images and animations; contains a pixel image with one or more image layers made up of tiles.

Cách mở .PYXEL file

Để mở file .PYXEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYXEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYXEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYXEL do người dùng đóng góp.

  • Pyxel Edit

Chuyển đổi file .PYXEL

File .PYXEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *