PZF File

? Cách mở file .PZF? Những phần mềm mở file .PZF và sửa file lỗi. Convert Binary PZF file sang định dạng khác.

.PZF File Extension

   
File name PZF File
File Type GraphPad Prism Project
Nhà phát triển GraphPad Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PZF là file gì?

PZF là Page Layout Files - GraphPad Prism Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GraphPad Software.

tập tin Một PZF là một dự án Prism tạo ra bởi GraphPad Prism, một ứng dụng dùng để tạo ra các đồ thị khoa học. Nó chứa dữ liệu dự án Prism như kết quả phân tích và lựa chọn, đồ thị và bố trí, bảng biểu, và ghi chú.

What is a PZF file?

A PZF file is a Prism project created by GraphPad Prism, an application used to create scientific graphs. It contains Prism project data such as analysis results and choices, graphs and layouts, tables, and notes.

Cách mở .PZF file

Để mở file .PZF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PZF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PZF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PZF do người dùng đóng góp.

  • GraphPad Prism Viewer
  • GraphPad Prism
  • GraphPad Prism
  • GraphPad Prism Viewer
  • SWS-Viewer
  • GraphPad Prism Demo
  • GraphPad Prism Demo

Chuyển đổi file .PZF

File .PZF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *