PZFX File

? Cách mở file .PZFX? Những phần mềm mở file .PZFX và sửa file lỗi. Convert N/A PZFX file sang định dạng khác.

.PZFX File Extension

   
File name PZFX File
File Type GraphPad Prism XML Project
Nhà phát triển GraphPad Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .PZFX là file gì?

PZFX là Page Layout Files - GraphPad Prism XML Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GraphPad Software.

Một tập tin PZFX là một dự án Prism tạo ra bởi GraphPad Prism, một ứng dụng khoa học sử dụng để phân tích dữ liệu và đồ thị. Nó chứa dữ liệu dự án bao gồm các đồ thị và bố trí, ghi chú, và bảng.

What is a PZFX file?

A PZFX file is a Prism project created by GraphPad Prism, a scientific application used to analyze and graph data. It contains project data including graphs and layouts, notes, and tables.

Cách mở .PZFX file

Để mở file .PZFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PZFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PZFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PZFX do người dùng đóng góp.

  • GraphPad Prism Viewer
  • GraphPad Prism
  • GraphPad Prism
  • GraphPad Prism Viewer

Chuyển đổi file .PZFX

File .PZFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *