Q08 File

? Cách mở file .Q08? Những phần mềm mở file .Q08 và sửa file lỗi. Convert Binary Q08 file sang định dạng khác.

.Q08 File Extension

   
File name Q08 File
File Type QuickTax 2008 Tax Return
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .Q08 là file gì?

Q08 là Data Files - QuickTax 2008 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

tờ khai thuế được tạo ra bởi QuickTax 2008, một chương trình mà hỗ trợ cho người dùng với vào và nộp hồ sơ khai thuế năm 2008; bao gồm dữ liệu về thuế và hình thức điền vào bởi người sử dụng; thường điền trong năm dương lịch 2009 cho năm tính thuế trước năm 2008.

What is a Q08 file?

Tax return created by QuickTax 2008, a program that assists users with entering and filing 2008 tax returns; includes tax data and forms filled out by the user; typically filled out in the 2009 calendar year for the previous 2008 tax year.

Cách mở .Q08 file

Để mở file .Q08 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q08 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q08

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q08 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada QuickTax
  • Intuit Canada TurboTax
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .Q08

File .Q08 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *