Q09 File

? Cách mở file .Q09? Những phần mềm mở file .Q09 và sửa file lỗi. Convert Binary Q09 file sang định dạng khác.

.Q09 File Extension

   
File name Q09 File
File Type QuickTax 2009 Tax Return
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .Q09 là file gì?

Q09 là Data Files - QuickTax 2009 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

tờ khai thuế được tạo ra bởi QuickTax 2009, một chương trình mà hỗ trợ trong việc kê khai thuế của Canada cho năm tính thuế năm 2009; cửa hàng mẫu khai thuế Canada và dữ liệu điền bởi người sử dụng; được sử dụng trong năm 2010 lịch để nộp thuế cho năm tính thuế trước năm 2009.

What is a Q09 file?

Tax return created by QuickTax 2009, a program that assists in filing Canadian tax returns for the 2009 tax year; stores Canadian tax forms and data filled out by the user; used in the 2010 calendar year to file taxes for the previous 2009 tax year.

Cách mở .Q09 file

Để mở file .Q09 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q09 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q09

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q09 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada QuickTax
  • Intuit Canada TurboTax
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .Q09

File .Q09 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *