QB2009 File

? Cách mở file .QB2009? Những phần mềm mở file .QB2009 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2009 file sang định dạng khác.

.QB2009 File Extension

   
File name QB2009 File
File Type QuickBooks 2009 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .QB2009 là file gì?

QB2009 là Data Files - QuickBooks 2009 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu công ty tạo ra bởi phiên bản Mac của QuickBooks, một ứng dụng kế toán doanh nghiệp nhỏ; chứa dữ liệu tài chính, định nghĩa báo cáo, thư từ, và hồ sơ công ty; cho phép các công ty để lưu trữ và theo dõi dữ liệu tài chính của họ; sử dụng để theo dõi thu nhập và chi phí, cũng như nộp thuế.

What is a QB2009 file?

Company data file created by the Mac version of QuickBooks, a small business accounting application; contains financial data, report definitions, letters, and a company profile; enables companies to store and monitor their financial data; used for tracking income and expenses, as well as filing taxes.

Cách mở .QB2009 file

Để mở file .QB2009 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2009 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2009

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2009 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QB2009

File .QB2009 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *