QB2010 File

? Cách mở file .QB2010? Những phần mềm mở file .QB2010 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2010 file sang định dạng khác.

.QB2010 File Extension

   
File name QB2010 File
File Type QuickBooks 2010 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .QB2010 là file gì?

QB2010 là Data Files - QuickBooks 2010 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phiên bản Mac của QuickBooks, một ứng dụng quản lý tiền bạc; chứa dữ liệu tài chính công ty cũng như các định nghĩa báo cáo và chữ; cho phép các công ty để lưu trữ và theo dõi thông tin tài chính; có thể được sử dụng để biên chế tạo, các hình thức thuế và báo cáo.

What is a QB2010 file?

Data file created by the Mac version of QuickBooks, a money management application; contains company financial data as well as report definitions and letters; enables companies to store and monitor financial information; can be used for generating payroll, tax forms, and reports.

Cách mở .QB2010 file

Để mở file .QB2010 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2010 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2010

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2010 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QB2010

File .QB2010 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *