QB2011 File

? Cách mở file .QB2011? Những phần mềm mở file .QB2011 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2011 file sang định dạng khác.

.QB2011 File Extension

   
File name QB2011 File
File Type QuickBooks 2011 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QB2011 là file gì?

QB2011 là Data Files - QuickBooks 2011 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi phiên bản Mac của phần mềm quản lý tiền QuickBooks; cửa hàng công ty dữ liệu tài chính, định nghĩa báo cáo, và các chữ cái; có thể được sử dụng cho thông tin tạo ra bảng lương, các hình thức thuế và báo cáo.

What is a QB2011 file?

File created by the Mac version of QuickBooks money management software; stores company financial data, report definitions, and letters; can be used for generating payroll information, tax forms, and reports.

Cách mở .QB2011 file

Để mở file .QB2011 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2011 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2011

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2011 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .QB2011

File .QB2011 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *