QB2012 File

? Cách mở file .QB2012? Những phần mềm mở file .QB2012 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2012 file sang định dạng khác.

.QB2012 File Extension

   
File name QB2012 File
File Type QuickBooks 2012 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QB2012 là file gì?

QB2012 là Data Files - QuickBooks 2012 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi phiên bản Mac của phần mềm quản lý tiền QuickBooks; có thể bao gồm dữ liệu công ty tài chính, thông tin bảng lương, và khách hàng và nhân viên dữ liệu; thường được sử dụng để theo dõi tài chính doanh nghiệp nhỏ; có thể được sử dụng cho các hình thức thuế tạo, hóa đơn, biên chế, và báo cáo tài chính.

What is a QB2012 file?

File created by the Mac version of QuickBooks money management software; can include company financial data, payroll information, and customer and employee data; often used for tracking small business finances; can be used for generating tax forms, invoices, payroll, and financial reports.

Cách mở .QB2012 file

Để mở file .QB2012 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2012 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2012

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2012 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .QB2012

File .QB2012 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *