QBMB File

? Cách mở file .QBMB? Những phần mềm mở file .QBMB và sửa file lỗi. Convert Binary QBMB file sang định dạng khác.

.QBMB File Extension

   
File name QBMB File
File Type QuickBooks Backup File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QBMB là file gì?

QBMB là Backup Files - QuickBooks Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Công ty tập tin sao lưu dữ liệu được tạo ra bởi các phiên bản Mac của QuickBooks nhỏ phần mềm kế toán doanh nghiệp; chứa các bản sao lưu của một tập tin công ty dữ liệu, trong đó có thể có một .QB2012, .QB2011 vv mở rộng; được sử dụng để khôi phục lại một bản sao gần đây của tập tin dữ liệu gốc trong trường hợp nó bị hỏng.

What is a QBMB file?

Company backup data file created by Mac versions of QuickBooks small business accounting software; contains the backup copy of a company data file, which may have a .QB2012, .QB2011, etc. extension; used for restoring a recent copy of the original data file in the event it becomes corrupted.

Cách mở .QBMB file

Để mở file .QBMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBMB do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBMB

File .QBMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *