QBW File

? Cách mở file .QBW? Những phần mềm mở file .QBW và sửa file lỗi. Convert Binary QBW file sang định dạng khác.

.QBW File Extension

   
File name QBW File
File Type QuickBooks Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (15 Bình chọn)

File .QBW là file gì?

QBW là Data Files - QuickBooks Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi QuickBooks, một chương trình công ty quản lý tiền; chứa dữ liệu tài chính, các mẫu, chữ, biểu tượng, và hình ảnh; cũng lưu trữ tập tin từ Tuyên bố thiết kế QuickBooks tài chính, dòng tiền Máy chiếu, lập kế hoạch kinh doanh, và Loan Manager.

What is a QBW file?

File created by QuickBooks, a company money management program; contains financial data, templates, letters, logos, and images; also stores files from the QuickBooks Financial Statement Designer, Cash Flow Projector, Business Planner, and Loan Manager.

Cách mở .QBW file

Để mở file .QBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBW do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Media Player Classic
  • USB VGA UVC WebCam

Chuyển đổi file .QBW

File .QBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *