QBX File

? Cách mở file .QBX? Những phần mềm mở file .QBX và sửa file lỗi. Convert N/A QBX file sang định dạng khác.

.QBX File Extension

   
File name QBX File
File Type 1QuickBooks Accountant Transfer File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QBX là file gì?

QBX là Backup Files - 1QuickBooks Accountant Transfer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tập tin chuyển giao kế toán dựa trên một tập tin QuickBooks công ty .QBW; lưu dữ liệu QuickBooks trong một định dạng được thiết kế cho kế toán và khai thuế; mục trong tập tin QBX không thể được sửa đổi ngoại trừ để thêm ghi chú Nhật ký chung.

What is a QBX file?

Accountant transfer file based off a QuickBooks company .QBW file; saves QuickBooks data in a format designed for accountants and tax preparers; entries within the QBX file cannot be modified except for adding General Journal notes.

Cách mở .QBX file

Để mở file .QBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBX do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBX

File .QBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *