QBXML File

? Cách mở file .QBXML? Những phần mềm mở file .QBXML và sửa file lỗi. Convert XML QBXML file sang định dạng khác.

.QBXML File Extension

   
File name QBXML File
File Type QuickBooks XML Format File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QBXML là file gì?

QBXML là Data Files - QuickBooks XML Format File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phiên bản trực tuyến của QuickBooks, một chương trình công ty quản lý tiền; chứa dữ liệu tài chính của công ty ở định dạng XML.

What is a QBXML file?

Data file created by the online version of QuickBooks, a company money management program; contains company financial data in XML format.

Cách mở .QBXML file

Để mở file .QBXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBXML do người dùng đóng góp.

  • Zed Axis

Chuyển đổi file .QBXML

File .QBXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *