QDL File

? Cách mở file .QDL? Những phần mềm mở file .QDL và sửa file lỗi. Convert N/A QDL file sang định dạng khác.

.QDL File Extension

   
File name QDL File
File Type QDL Program
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .QDL là file gì?

QDL là Text Files - QDL Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mã chương trình viết bằng các ngôn ngữ mô tả Cue, còn được gọi là "QDL;" được thiết kế để được con người có thể đọc được, con người có thể ghi, dễ dàng để phân tích cú pháp, dễ dàng để tạo và hiệu quả thực thi.

What is a QDL file?

Program code written in the Cue Description Language, also known as "QDL;" designed to be human-readable, human-writable, easy to parse, easy to generate, and efficiently executable.

Cách mở .QDL file

Để mở file .QDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Qic:Draw
  • Qic:Draw

Chuyển đổi file .QDL

File .QDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *