QDP File

? Cách mở file .QDP? Những phần mềm mở file .QDP và sửa file lỗi. Convert Text QDP file sang định dạng khác.

.QDP File Extension

   
File name QDP File
File Type 1Quick and Dandy Plotter File
Nhà phát triển NASA
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QDP là file gì?

QDP là Data Files - 1Quick and Dandy Plotter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NASA.

Tập tin được sử dụng bởi Nhanh chóng và Dandy Plotter (QDP), một chương trình sử dụng để đồ thị âm mưu từ các tập tin đầu vào văn bản ASCII; chứa tọa độ theo bản vẽ, chẳng hạn như X và Y giá trị; cũng có thể bao gồm các lệnh để định dạng đầu ra.

What is a QDP file?

File used by Quick and Dandy Plotter (QDP), a program used to plot graphs from ASCII text input files; contains plotter coordinates, such as X and Y values; may also include commands to format the output.

Cách mở .QDP file

Để mở file .QDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CBSquest
  • CBSquest
  • NSIS WeftQDA
  • QDA Miner

Chuyển đổi file .QDP

File .QDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *