QDS File

? Cách mở file .QDS? Những phần mềm mở file .QDS và sửa file lỗi. Convert N/A QDS file sang định dạng khác.

.QDS File Extension

   
File name QDS File
File Type Windows Directory Query File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .QDS là file gì?

QDS là Misc Files - Windows Directory Query File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tìm kiếm đã lưu được tạo ra trong Microsoft Windows' "My Network Places"; chứa các tiêu chí tìm kiếm thông tin và phạm vi để tìm kiếm các thư mục và tập tin trong Active Directory, một chương trình cho phép quản lý tập trung.

What is a QDS file?

Saved search file created in Microsoft Windows' "My Network Places;" contains the search criteria and scope information for searching folders and files in Active Directory, a centralized permissions management program.

Cách mở .QDS file

Để mở file .QDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Questionnaire Development System
  • Questionnaire Development System

Chuyển đổi file .QDS

File .QDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *