QF File

? Cách mở file .QF? Những phần mềm mở file .QF và sửa file lỗi. Convert N/A QF file sang định dạng khác.

.QF File Extension

   
File name QF File
File Type 1Qompose Web Page Template
Nhà phát triển Qompose
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .QF là file gì?

QF là Web Files - 1Qompose Web Page Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Qompose.

trang web mẫu được tạo ra với Qompose (phát âm là "soạn"), một ngôn ngữ HTML khuôn mẫu; cho phép nhiều trang được xây dựng từ cách bố trí cơ bản giống nhau; sử dụng "thẻ" để chỉ định các phần khác nhau của mỗi trang.

What is a QF file?

Web page template created with Qompose (pronounced "compose"), an HTML templating language; allows multiple pages to be built from the same basic layout; uses "tokens" to specify different sections of each page.

Cách mở .QF file

Để mở file .QF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QF do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Wimba Diploma
  • Wimba Diploma
  • BW900 Module
  • Media Player Classic
  • BW600 Module
  • BW600 Module

Chuyển đổi file .QF

File .QF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *