QFILTER File

? Cách mở file .QFILTER? Những phần mềm mở file .QFILTER và sửa file lỗi. Convert N/A QFILTER file sang định dạng khác.

.QFILTER File Extension

   
File name QFILTER File
File Type ColorSync Utility Quartz Filter
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QFILTER là file gì?

QFILTER là Data Files - ColorSync Utility Quartz Filter, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Nộp được tạo ra bởi ColorSync Utility, một ứng dụng quản lý màu sắc; chứa một mặc định hoặc bộ lọc ban đầu có thể được tùy chỉnh và áp dụng cho các màu trong một tập tin; không nhằm phản ánh được mở bằng tay.

What is a QFILTER file?

File created by ColorSync Utility, a color management application; contains a default or original filter that can be customized and applied to the colors in a file; not intended to be manually opened.

Cách mở .QFILTER file

Để mở file .QFILTER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QFILTER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QFILTER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QFILTER do người dùng đóng góp.

  • Apple ColorSync Utility

Chuyển đổi file .QFILTER

File .QFILTER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *