QMBL File

? Cách mở file .QMBL? Những phần mềm mở file .QMBL và sửa file lỗi. Convert N/A QMBL file sang định dạng khác.

.QMBL File Extension

   
File name QMBL File
File Type LabQuest Document
Nhà phát triển Vernier
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (7 Bình chọn)

File .QMBL là file gì?

QMBL là Data Files - LabQuest Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vernier.

tập tin dữ liệu được tạo ra và được sử dụng bởi LabQuest, một giao diện sử dụng để thu thập dữ liệu cảm biến; cửa hàng thử nghiệm kết quả ghi nhận từ một thiết bị LabQuest; có thể chứa các thiết lập thu thập dữ liệu, bảng dữ liệu, phân tích, đồ thị, và ghi chú.

What is a QMBL file?

Data file created and used by LabQuest, an interface used to collect sensor data; stores experiment results recorded from a LabQuest device; may contain data-collection settings, data tables, analyses, graphs, and notes.

Cách mở .QMBL file

Để mở file .QMBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QMBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QMBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QMBL do người dùng đóng góp.

  • Vernier Graphical Analysis
  • Vernier LabQuest
  • Vernier LabQuest
  • Vernier Logger Pro
  • Vernier Logger Lite

Chuyển đổi file .QMBL

File .QMBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *