QPB File

? Cách mở file .QPB? Những phần mềm mở file .QPB và sửa file lỗi. Convert N/A QPB file sang định dạng khác.

.QPB File Extension

   
File name QPB File
File Type QuickBooks Point of Sale Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .QPB là file gì?

QPB là Data Files - QuickBooks Point of Sale Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

File được tạo ra bởi QuickBooks Point of Sale (POS), một doanh nghiệp bán hàng theo dõi ứng dụng; có thể là tập tin dữ liệu sơ cấp hoặc một tập tin sao lưu tự động được tạo ra bởi phần mềm; cho phép các dữ liệu kinh doanh để được cứu (và phục hồi trong trường hợp của một bản sao lưu).

What is a QPB file?

File created by QuickBooks Point of Sale (POS), a business sales tracking application; may be the primary data file or a backup file automatically created by the software; enables the business data to be saved (and restored in the case of a backup).

Cách mở .QPB file

Để mở file .QPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QPB do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks Point of Sale Desktop 12
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • QuarkXPress11.1.0.0r0
  • QuickBooks Point of Sale

Chuyển đổi file .QPB

File .QPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *