QPF File

? Cách mở file .QPF? Những phần mềm mở file .QPF và sửa file lỗi. Convert N/A QPF file sang định dạng khác.

.QPF File Extension

   
File name QPF File
File Type 1Quartus II Project File
Nhà phát triển Altera
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .QPF là file gì?

QPF là Data Files - 1Quartus II Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Altera.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Quartus II, một chương trình cho phân tích và tối ưu hóa HDL (Hardware Description Language) thiết kế; bao gồm dữ liệu liên quan đến một dự án phân tích thiết kế duy nhất; cũng chứa thông tin về phiên bản hiện tại của phần mềm Quartus II và tất cả các phiên bản được tạo ra cho dự án.

What is a QPF file?

Project file created by Quartus II, a program for analyzing and optimizing HDL (Hardware Description Language) designs; includes data related to a single design analysis project; also contains information about the current version of the Quartus II software and all the revisions created for the project.

Cách mở .QPF file

Để mở file .QPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QPF do người dùng đóng góp.

  • Quartus II
  • Quartus II Web Edition
  • Quartus II Web Edition
  • Media Player Classic
  • Query Plan Viewer
  • QSFavoritesUser
  • QSFavoritesUser

Chuyển đổi file .QPF

File .QPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *