QPH File

? Cách mở file .QPH? Những phần mềm mở file .QPH và sửa file lỗi. Convert XML QPH file sang định dạng khác.

.QPH File Extension

   
File name QPH File
File Type 1Qt Phrase Books File
Nhà phát triển Digia
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QPH là file gì?

QPH là Data Files - 1Qt Phrase Books File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Digia.

Ngôn ngữ tập tin dịch được tạo ra bởi Qt Nhà ngôn ngữ học, một chương trình sử dụng để dịch và quốc tế hóa Qt (phát âm là "dễ thương") các ứng dụng; chứa cụm từ văn bản và bản dịch sang ngôn ngữ khác; cung cấp một kho lưu trữ dịch có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng Qt.

What is a QPH file?

Language translation file created by Qt Linguist, a program used for translating and internationalizing Qt (pronounced "Cute") applications; contains text phrases and their translations into another language; provides a translation repository that can be used by multiple Qt applications.

Cách mở .QPH file

Để mở file .QPH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QPH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QPH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QPH do người dùng đóng góp.

  • Digia Qt SDK
  • Nokia Qt Linguist
  • Nokia Qt Linguist
  • Quicken Online Backup
  • Media Player Classic
  • WinRAR
  • WinRAR

Chuyển đổi file .QPH

File .QPH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *