QRM File

? Cách mở file .QRM? Những phần mềm mở file .QRM và sửa file lỗi. Convert XML QRM file sang định dạng khác.

.QRM File Extension

   
File name QRM File
File Type Qworum Message File
Nhà phát triển Qworum
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QRM là file gì?

QRM là Web Files - Qworum Message File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Qworum.

Nhắn dạng được sử dụng bởi Qworum, một nền tảng cho mashup Web; có thể được gửi từ một trang web khác để cung cấp dịch vụ tương tác; định dạng XML và có thể chứa các cuộc gọi thủ tục từ xa RPC.

What is a QRM file?

Message format used by Qworum, a platform for Web mashups; may be sent from one website to another to provide interactive services; formatted in XML and may contain remote procedure calls RPC.

Cách mở .QRM file

Để mở file .QRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QRM do người dùng đóng góp.

  • Google Chrome with Qworum plug-in
  • Microsoft Internet Explorer with Qworum plug-in
  • Microsoft Internet Explorer with Qworum plug-in
  • Mozilla Firefox with Qworum plug-in

Chuyển đổi file .QRM

File .QRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *