QSD File

? Cách mở file .QSD? Những phần mềm mở file .QSD và sửa file lỗi. Convert Binary QSD file sang định dạng khác.

.QSD File Extension

   
File name QSD File
File Type Quicken Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QSD là file gì?

QSD là Data Files - Quicken Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi Quicken, một chương trình được sử dụng để theo dõi tài chính cá nhân và kinh doanh; chứa dữ liệu tài chính có thể được sao lưu cùng với .QDF, .QPH, và các tập tin .QEL.

What is a QSD file?

File created by Quicken, a program used for tracking personal and business finances; contains financial data that can be backed up along with .QDF, .QPH, and .QEL files.

Cách mở .QSD file

Để mở file .QSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QSD do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • QuickScore Elite Level II
  • Finanzmanager
  • QuikSigma Professional
  • QuikSigma Professional

Chuyển đổi file .QSD

File .QSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *