QT File

? Cách mở file .QT? Những phần mềm mở file .QT và sửa file lỗi. Convert Binary QT file sang định dạng khác.

.QT File Extension

   
File name QT File
File Type Apple QuickTime Movie
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (21 Bình chọn)

File .QT là file gì?

QT là Video Files - Apple QuickTime Movie, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

QuickTime đa phương tiện định dạng được phát triển bởi Apple Computer; cross-platform, có nghĩa là nó được hỗ trợ trên cả hai hệ thống Macintosh và Windows; có thể chứa một track âm thanh và video nén.

What is a QT file?

QuickTime multimedia format developed by Apple Computer; cross-platform, meaning it is supported on both Macintosh and Windows systems; may contain a compressed audio and video track.

Cách mở .QT file

Để mở file .QT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QT do người dùng đóng góp.

  • Eltima Elmedia Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • CyberLink PowerDVD 17
  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Flash Professional CC
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Popcorn

Chuyển đổi file .QT

File .QT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert qt to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *