QTI File

? Cách mở file .QTI? Những phần mềm mở file .QTI và sửa file lỗi. Convert Binary QTI file sang định dạng khác.

.QTI File Extension

   
File name QTI File
File Type QuickTime Image File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .QTI là file gì?

QTI là Raster Image Files - QuickTime Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Hình ảnh được tạo và được nén với Apple QuickTime; sử dụng các loại nguyên tử giống như một bộ phim QuickTime: "idsc" (trong đó có chứa các mô tả hình ảnh) và "idat" (trong đó có chứa các dữ liệu hình ảnh).

What is a QTI file?

Image created and compressed with Apple QuickTime; uses the same atom types as a QuickTime movie: "idsc" (which contains the image description) and "idat" (which contains the image data).

Cách mở .QTI file

Để mở file .QTI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTI do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Any Video Converter Professional
  • StormPlayer
  • qtiplot
  • qtiplot

Chuyển đổi file .QTI

File .QTI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *