QTIF File

? Cách mở file .QTIF? Những phần mềm mở file .QTIF và sửa file lỗi. Convert Binary QTIF file sang định dạng khác.

.QTIF File Extension

   
File name QTIF File
File Type QuickTime Image File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QTIF là file gì?

QTIF là Raster Image Files - QuickTime Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

file ảnh được tạo ra và được nén với Apple QuickTime; có thể được tham chiếu bởi các chương trình và phim được dựa trên QuickTime; sử dụng các loại nguyên tử giống như một bộ phim QuickTime: "idsc" (trong đó có chứa các mô tả hình ảnh) và "idat" (trong đó có chứa các dữ liệu hình ảnh).

What is a QTIF file?

Image file created and compressed with Apple QuickTime; may be referenced by programs and movies that are based on QuickTime; uses the same atom types as a QuickTime movie: "idsc" (which contains the image description) and "idat" (which contains the image data).

Cách mở .QTIF file

Để mở file .QTIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTIF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • Any Video Converter Professional
  • StormPlayer
  • StormPlayer

Chuyển đổi file .QTIF

File .QTIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *