QTINDEX File

? Cách mở file .QTINDEX? Những phần mềm mở file .QTINDEX và sửa file lỗi. Convert N/A QTINDEX file sang định dạng khác.

.QTINDEX File Extension

   
File name QTINDEX File
File Type Adobe QTIndex File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QTINDEX là file gì?

QTINDEX là Video Files - Adobe QTIndex File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi một số chương trình Adobe, chẳng hạn như After Effects và Premiere Pro; cửa hàng lưu trữ QuickTime thông tin phương tiện truyền thông được sử dụng bởi các chương trình cho truyền thông xử lý nhập khẩu nhanh hơn; có thể được tạo ra với các tập tin .CFA và .PEK.

What is a QTINDEX file?

File generated by some Adobe programs, such as After Effects and Premiere Pro; stores cached QuickTime media information used by the programs for processing imported media more quickly; may be created with .CFA and .PEK files.

Cách mở .QTINDEX file

Để mở file .QTINDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTINDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTINDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTINDEX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects 2020

Chuyển đổi file .QTINDEX

File .QTINDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *