QTL File

? Cách mở file .QTL? Những phần mềm mở file .QTL và sửa file lỗi. Convert N/A QTL file sang định dạng khác.

.QTL File Extension

   
File name QTL File
File Type QuickTime Link File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QTL là file gì?

QTL là Video Files - QuickTime Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin văn bản có chứa một liên kết đến một bộ phim QuickTime file (MOV); bao gồm các loại MIME và vị trí của các tập tin phương tiện truyền thông; cũng có thể bao gồm các thiết lập QuickTime khác, được định nghĩa bởi các biến sau:

What is a QTL file?

Text file that contains a link to a QuickTime movie (.MOV) file; includes the MIME type and the location of the media file; may also include other QuickTime settings, which are defined by the following variables:

Cách mở .QTL file

Để mở file .QTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTL do người dùng đóng góp.

  • QuickTime
  • Storm Codec Unicode
  • Storm Codec Unicode
  • Any Video Converter Professional
  • StormPlayer
  • Question Tools SimpleSet, Editor & Exam
  • Question Tools SimpleSet, Editor & Exam

Chuyển đổi file .QTL

File .QTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *