QTZ File

? Cách mở file .QTZ? Những phần mềm mở file .QTZ và sửa file lỗi. Convert N/A QTZ file sang định dạng khác.

.QTZ File Extension

   
File name QTZ File
File Type Quartz Composer File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .QTZ là file gì?

QTZ là Video Files - Quartz Composer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Animation tạo ra với Quartz Composer, một công cụ phát triển tạo ra bởi Apple cho chế biến và render dữ liệu đồ họa; có thể bao gồm 2D hình ảnh, đối tượng 3D, kết cấu, âm thanh, dữ liệu MIDI, và các hiệu ứng 2D và 3D.

What is a QTZ file?

Animation created with Quartz Composer, a development tool created by Apple for processing and rendering graphical data; may include 2D images, 3D objects, textures, audio, MIDI data, and 2D and 3D effects.

Cách mở .QTZ file

Để mở file .QTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTZ do người dùng đóng góp.

  • Apple QuickTime Player
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TAKEOFF

Chuyển đổi file .QTZ

File .QTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *