QUICKEN2015 File

? Cách mở file .QUICKEN2015? Những phần mềm mở file .QUICKEN2015 và sửa file lỗi. Convert Binary QUICKEN2015 file sang định dạng khác.

.QUICKEN2015 File Extension

   
File name QUICKEN2015 File
File Type Quicken 2015 Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .QUICKEN2015 là file gì?

QUICKEN2015 là Data Files - Quicken 2015 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu tài chính tạo ra bởi Quicken 2015, một chương trình quản lý tài chính; tiết kiệm dữ liệu người dùng cho nhiều tài khoản, bao gồm thông tin cá nhân, giao dịch, báo cáo, và các thiết lập; sử dụng độc quyền bởi phiên bản 2015 của Quicken cho OS X.

What is a QUICKEN2015 file?

Financial data file created by Quicken 2015, a financial management program; saves user data for multiple accounts, including personal information, transactions, reports, and settings; used exclusively by the 2015 version of Quicken for OS X.

Cách mở .QUICKEN2015 file

Để mở file .QUICKEN2015 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUICKEN2015 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUICKEN2015

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUICKEN2015 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken

Chuyển đổi file .QUICKEN2015

File .QUICKEN2015 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *