QUICKEN2016 File

? Cách mở file .QUICKEN2016? Những phần mềm mở file .QUICKEN2016 và sửa file lỗi. Convert Binary QUICKEN2016 file sang định dạng khác.

.QUICKEN2016 File Extension

   
File name QUICKEN2016 File
File Type Quicken 2016 Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .QUICKEN2016 là file gì?

QUICKEN2016 là Data Files - Quicken 2016 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin Một QUICKEN2016 là một tập tin dữ liệu tài chính tạo ra bởi phiên bản 2016 của Quicken, một chương trình quản lý tài chính. Nó chứa dữ liệu người dùng cho nhiều tài khoản, bao gồm thông tin cá nhân, giao dịch, báo cáo, và các thiết lập. file QUICKEN2016 được sử dụng độc quyền bởi phiên bản 2016 của Quicken cho MacOS (OS X).

What is a QUICKEN2016 file?

A QUICKEN2016 file is a financial data file created by the 2016 version of Quicken, a financial management program. It contains user data for multiple accounts, including personal information, transactions, reports, and settings. QUICKEN2016 files are used exclusively by the 2016 version of Quicken for macOS (OS X).

Cách mở .QUICKEN2016 file

Để mở file .QUICKEN2016 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUICKEN2016 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUICKEN2016

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUICKEN2016 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken

Chuyển đổi file .QUICKEN2016

File .QUICKEN2016 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *