QUID File

? Cách mở file .QUID? Những phần mềm mở file .QUID và sửa file lỗi. Convert Text QUID file sang định dạng khác.

.QUID File Extension

   
File name QUID File
File Type QuidProQuo Document
Nhà phát triển Scratchware
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .QUID là file gì?

QUID là Text Files - QuidProQuo Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Scratchware.

tập tin Một quid là một tài liệu văn bản được tạo ra bởi Scratchware QuidProQuo, một trình xử lý đơn giản cho Windows. Nó chứa văn bản có thể được định dạng theo phong cách khác nhau, chẳng hạn như loại in đậm, in nghiêng, màu sắc trang, và phông chữ khác nhau và kích cỡ phông chữ. file quid cũng tương tự như các file RTF.

What is a QUID file?

A QUID file is a text document created by Scratchware QuidProQuo, a simple word processor for Windows. It contains text that may be formatted in several different styles, such as bold type, italics, page color, and different fonts and font sizes. QUID files are similar to .RTF files.

Cách mở .QUID file

Để mở file .QUID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUID do người dùng đóng góp.

  • Apple Pages
  • Scratchware QuidProQuo
  • Scratchware QuidProQuo
  • Microsoft WordPad
  • Microsoft Word 2019
  • AbiSource AbiWord
  • AbiSource AbiWord
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .QUID

File .QUID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *