QUIZ File

? Cách mở file .QUIZ? Những phần mềm mở file .QUIZ và sửa file lỗi. Convert Zip QUIZ file sang định dạng khác.

.QUIZ File Extension

   
File name QUIZ File
File Type Quobject Quiz Package
Nhà phát triển Quobject Software
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .QUIZ là file gì?

QUIZ là Data Files - Quobject Quiz Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Quobject Software.

Gói .QUOX tập tin được tạo ra cho Quobject Explorer, một chương trình được sử dụng để chuẩn bị các câu đố và các kỳ thi; cửa hàng lưu trữ sử dụng nén .ZIP và lưu các tập tin QUOX theo thứ tự chúng xuất hiện vào kỳ thi.

What is a QUIZ file?

Package of .QUOX files created for Quobject Explorer, a program used for preparing quizzes and exams; stores the archive using .ZIP compression and saves the QUOX files in the order they appear on the exam.

Cách mở .QUIZ file

Để mở file .QUIZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUIZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUIZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUIZ do người dùng đóng góp.

  • Quobject Explorer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • xat.com xatquiz

Chuyển đổi file .QUIZ

File .QUIZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *