QVD File

? Cách mở file .QVD? Những phần mềm mở file .QVD và sửa file lỗi. Convert Binary QVD file sang định dạng khác.

.QVD File Extension

   
File name QVD File
File Type QlikView Data File
Nhà phát triển QlikTech International
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .QVD là file gì?

QVD là Database Files - QlikView Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi QlikTech International.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi QlikView, một công cụ kinh doanh thông minh; tiết kiệm một nén "hình ảnh RAM" đại diện của một bảng QlikView như nó đã được lưu trữ trong bộ nhớ khi mở trong QlikView; cho phép các cơ sở dữ liệu sẽ được mở và nạp vào bộ nhớ một cách nhanh chóng.

What is a QVD file?

Database file used by QlikView, a business intelligence tool; saves an uncompressed "RAM image" representation of a QlikView table as it was stored in memory when open in QlikView; allows the database to be opened and loaded into memory quickly.

Cách mở .QVD file

Để mở file .QVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVD do người dùng đóng góp.

  • QlikTech International QlikView

Chuyển đổi file .QVD

File .QVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *