QVF File

? Cách mở file .QVF? Những phần mềm mở file .QVF và sửa file lỗi. Convert N/A QVF file sang định dạng khác.

.QVF File Extension

   
File name QVF File
File Type Qlik Sense Desktop App File
Nhà phát triển Qlik
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .QVF là file gì?

QVF là Data Files - Qlik Sense Desktop App File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Qlik.

tập tin Một QVF là một ứng dụng được tạo ra bởi Qlik Sense Desktop, một phân tích chương trình dùng để tạo các cá nhân, báo cáo tương tác và visualizations dữ liệu. Nó chứa một hoặc nhiều hình tượng của dữ liệu, chẳng hạn như biểu đồ, bản đồ, bảng biểu, và âm mưu. file QVF cũng bao gồm các thiết lập cấu hình mà sự xuất hiện của hình tượng.

What is a QVF file?

A QVF file is an app created by Qlik Sense Desktop, an analytics program used to create personalized, interactive reports and data visualizations. It contains one or more visualizations of data, such as charts, maps, tables, and plots. QVF files also include settings that configure the appearance of the visualizations.

Cách mở .QVF file

Để mở file .QVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVF do người dùng đóng góp.

  • Qlik Sense Desktop

Chuyển đổi file .QVF

File .QVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *