QVM File

? Cách mở file .QVM? Những phần mềm mở file .QVM và sửa file lỗi. Convert N/A QVM file sang định dạng khác.

.QVM File Extension

   
File name QVM File
File Type 1Q Virtual Machine
Nhà phát triển Q
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (50 Bình chọn)

File .QVM là file gì?

QVM là System Files - 1Q Virtual Machine, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Q.

máy ảo được sử dụng bởi Q, một giả lập hệ điều hành được xây dựng dành cho Mac OS X; đóng vai trò như một đĩa cứng có thể được nạp bởi giả lập, cho phép các hệ thống Windows và Linux để chạy trong Mac OS X.

What is a QVM file?

Virtual machine used by Q, an operating system emulator built for Mac OS X; serves as a hard disk that can be loaded by the emulator, which allows Windows and Linux systems to run within Mac OS X.

Cách mở .QVM file

Để mở file .QVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Quake Video Maker
  • Quake Video Maker

Chuyển đổi file .QVM

File .QVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *