QVP File

? Cách mở file .QVP? Những phần mềm mở file .QVP và sửa file lỗi. Convert Binary QVP file sang định dạng khác.

.QVP File Extension

   
File name QVP File
File Type ViewletBuilder Project File
Nhà phát triển Qarbon
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .QVP là file gì?

QVP là Data Files - ViewletBuilder Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Qarbon.

hồ sơ dự án tạo ra bởi ViewletBuilder, một chương trình sử dụng để tạo các bài thuyết trình Flash tương tác; chứa các nguồn lực cho dự án, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình, hình ảnh, và các tập tin âm thanh; có thể được xuất khẩu sang một bài thuyết trình web dựa trên Flash.

What is a QVP file?

Project file created by ViewletBuilder, a program used for creating interactive Flash presentations; contains resources for the project, such as screenshots, images, and audio files; can be exported to a Flash-based Web presentation.

Cách mở .QVP file

Để mở file .QVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVP do người dùng đóng góp.

  • Qarbon ViewletBuilder
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ViewletBuilder7 Professional
  • ViewletBuilder7 Enterprise
  • ViewletBuilder6 Professional
  • ViewletBuilder6 Professional

Chuyển đổi file .QVP

File .QVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *