QVPP File

? Cách mở file .QVPP? Những phần mềm mở file .QVPP và sửa file lỗi. Convert Text QVPP file sang định dạng khác.

.QVPP File Extension

   
File name QVPP File
File Type QlikView Extension Properties Page File
Nhà phát triển QlikTech International
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .QVPP là file gì?

QVPP là Settings Files - QlikView Extension Properties Page File, dưới định dạng Text được phát triển bởi QlikTech International.

Hình ảnh bố trí tập tin được sử dụng bởi QlikView, một ứng dụng báo cáo kinh doanh thông minh (BI); chứa mã nguồn HTML chỉ định bố cục của trang thuộc tính của một phần mở rộng (file .QAR); sử dụng để định dạng biểu đồ và dữ liệu BI khác cho một hình dung.

What is a QVPP file?

Visual layout file used by QlikView, a business intelligence (BI) reporting application; contains HTML source code that specifies the layout of the properties page of an extension (.QAR file); used for formatting graphs and other BI data for a visualization.

Cách mở .QVPP file

Để mở file .QVPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVPP do người dùng đóng góp.

  • QlikTech International QlikView

Chuyển đổi file .QVPP

File .QVPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *