QVT File

? Cách mở file .QVT? Những phần mềm mở file .QVT và sửa file lỗi. Convert Binary QVT file sang định dạng khác.

.QVT File Extension

   
File name QVT File
File Type QlikView Theme File
Nhà phát triển QlikTech International
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .QVT là file gì?

QVT là Settings Files - QlikView Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi QlikTech International.

Theme tập tin được sử dụng bởi QlikView, một chương trình phân tích kinh doanh thông minh; chứa thông tin chỉ định bố cục và phong cách của các đối tượng tài liệu; được sử dụng để thay đổi giao diện của QlikView tài liệu (.QVW tập tin).

What is a QVT file?

Theme file used by QlikView, a business intelligence analysis program; contains information that specifies the layout and styles of document objects; used for changing the look and feel of QlikView documents (.QVW files).

Cách mở .QVT file

Để mở file .QVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QVT do người dùng đóng góp.

  • QlikTech International QlikView

Chuyển đổi file .QVT

File .QVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *