QWD File

? Cách mở file .QWD? Những phần mềm mở file .QWD và sửa file lỗi. Convert N/A QWD file sang định dạng khác.

.QWD File Extension

   
File name QWD File
File Type QuakeWorld Demo File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .QWD là file gì?

QWD là Game Files - QuakeWorld Demo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi bản demo QuakeWorld, một phiên bản cải tiến của nhiều người Quake

What is a QWD file?

Game file used by the QuakeWorld demo, an improved multiplayer version of Quake

Cách mở .QWD file

Để mở file .QWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QWD do người dùng đóng góp.

  • QuarkXPress
  • QuarkXPress Passport
  • QuarkXPress Passport
  • Parallels Tools Center
  • Seismovision
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .QWD

File .QWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *