QWQ File

? Cách mở file .QWQ? Những phần mềm mở file .QWQ và sửa file lỗi. Convert N/A QWQ file sang định dạng khác.

.QWQ File Extension

   
File name QWQ File
File Type OpenQwaq Auto-Launch File
Nhà phát triển OpenQwaq
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.9 ★ (8 Bình chọn)

File .QWQ là file gì?

QWQ là Misc Files - OpenQwaq Auto-Launch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenQwaq.

Nộp được sử dụng bởi OpenQwaq, một chương trình sử dụng cho cộng tác trực tuyến ảo; lưu các thiết lập kết nối và mở ra một môi trường 3D trực tuyến trực tiếp, trong đó mỗi người có thể được đại diện bởi một avatar ảo.

What is a QWQ file?

File used by OpenQwaq, a program used for virtual online collaboration; saves connection settings and opens a live online 3D environment in which each person can be represented by a virtual avatar.

Cách mở .QWQ file

Để mở file .QWQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QWQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QWQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QWQ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ACAP-VCT
  • ACAP-VCT
  • ACAP VCT
  • Qwaq Forums

Chuyển đổi file .QWQ

File .QWQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *