QXD File

? Cách mở file .QXD? Những phần mềm mở file .QXD và sửa file lỗi. Convert Binary QXD file sang định dạng khác.

.QXD File Extension

   
File name QXD File
File Type QuarkXPress Document
Nhà phát triển Quark Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (29 Bình chọn)

File .QXD là file gì?

QXD là Page Layout Files - QuarkXPress Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Quark Software.

tập tin Một QXD là một tài liệu máy tính để bàn xuất bản tạo ra sử dụng QuarkXPress 5 hoặc sớm hơn. Nó chứa văn bản định dạng và hình ảnh cũng như các thuộc tính bố cục trang. file QXD có thể được sử dụng để tạo ra bố cục trang cho các báo, tạp chí, tờ rơi, sách, và tờ rơi.

What is a QXD file?

A QXD file is a desktop publishing document created using QuarkXPress 5 or earlier. It contains formatted text and images as well as page layout properties. QXD files may be used to create page layouts for newspapers, magazines, flyers, books, and brochures.

Cách mở .QXD file

Để mở file .QXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QXD do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign with Q2ID Plugin
  • QuarkXPress
  • QuarkXPress
  • QuarkXPress Passport
  • Adobe InDesign
  • WinRAR
  • WinRAR

Chuyển đổi file .QXD

File .QXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *