QXL File

? Cách mở file .QXL? Những phần mềm mở file .QXL và sửa file lỗi. Convert N/A QXL file sang định dạng khác.

.QXL File Extension

   
File name QXL File
File Type QuarkXPress Library
Nhà phát triển Quark Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .QXL là file gì?

QXL là Misc Files - QuarkXPress Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Quark Software.

QuarkXPress thư viện có chứa hình ảnh, lịch, Xtensions, hay những nội dung khác được tham chiếu bởi QuarkXPress; có thể được chèn vào một tài liệu QuarkXPress mở.

What is a QXL file?

QuarkXPress library that contains images, calendars, XTensions, or other content referenced by QuarkXPress; may be inserted into an open QuarkXPress document.

Cách mở .QXL file

Để mở file .QXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QXL do người dùng đóng góp.

  • QuarkXPress
  • QuarkXPress Passport
  • QuarkXPress Passport
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • QuarkXPress11.1.0.0r0
  • QuarkXPress11.1.0.0r0

Chuyển đổi file .QXL

File .QXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *