QXP File

? Cách mở file .QXP? Những phần mềm mở file .QXP và sửa file lỗi. Convert N/A QXP file sang định dạng khác.

.QXP File Extension

   
File name QXP File
File Type QuarkXPress Project File
Nhà phát triển Quark Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (25 Bình chọn)

File .QXP là file gì?

QXP là Page Layout Files - QuarkXPress Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Quark Software.

hồ sơ dự án QuarkXPress tạo ra bởi QuarkXPress phiên bản 6 và sau đó; chứa thông tin bố trí trang, văn bản và hình ảnh; có thể bao gồm một trang duy nhất hoặc nhiều trang.

What is a QXP file?

QuarkXPress project file created by QuarkXPress version 6 and later; contains page layout information, text, and images; may consist of a single page or multiple pages.

Cách mở .QXP file

Để mở file .QXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QXP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign with Q2ID Plugin
  • QuarkXPress
  • QuarkXPress
  • QuarkXPress Passport
  • Media Player Classic
  • DaView
  • DaView

Chuyển đổi file .QXP

File .QXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *