QXW File

? Cách mở file .QXW? Những phần mềm mở file .QXW và sửa file lỗi. Convert N/A QXW file sang định dạng khác.

.QXW File Extension

   
File name QXW File
File Type Q Light Controller+ Workspace File
Nhà phát triển Massimo Callegari
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QXW là file gì?

QXW là Settings Files - Q Light Controller+ Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Massimo Callegari.

tập tin Một QXW chứa một không gian làm việc được tạo ra bởi Q Light Controller + (QLC +), miễn phí, đa nền tảng chương trình dùng để điều khiển DMX hoặc hệ thống chiếu sáng tương tự. Nó lưu trữ thông tin về một không gian làm việc, có thể bao gồm thiết bị chiếu sáng và chức năng sử dụng để tự động hóa các thiết lập cố định. QXW còn cả các file chứa các thuộc tính của mỗi đèn chiếu sáng, bao gồm các nhà sản xuất, model, loại bóng đèn, ống kính, tập trung, và kích thước vật lý của bộ ghép.

What is a QXW file?

A QXW file contains a workspace created by Q Light Controller+ (QLC+), a free, cross-platform program used to control DMX or analog lighting systems. It stores information about a workspace, which may include light fixtures and functions used to automate fixture settings. QXW files also contain the properties of each light fixture, which includes the manufacturer, model, bulb type, lens, focus, and physical dimensions of the fixture.

Cách mở .QXW file

Để mở file .QXW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QXW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QXW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QXW do người dùng đóng góp.

  • Q Light Controller+

Chuyển đổi file .QXW

File .QXW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *